در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

"A" horizon

افق A (فوقانی‌ترین لایه از افق خاک و شامل مواد آلی و معدنی است.)

"B" horizon

افق B (لایه‌ای از نیمرخ خاک که بیانگر موادی است که از لایه فوقانی افق A شسته شده و در آن انباشته می‌گردد.)

"C" horizon

افق C (مصالح مادر دست نخورده‌ای که نیمرخ خاک فوقانی از آن به وجود آمده است.)

"D" horizon

افقD، هر لایه‌ای که در زیر افق C یا B (در صورتی که افق C موجود نباشد) قرارگرفته و شباهتی به افق بالایی خود نداشته باشد.*

abacus

قسمت بالای سرستون، چرتکه

abbreviation

اختصار، علامت اختصاری، مخفف سازی

abscissa

طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه

absorber (shock)

ضربه‌گیر، کوبه‌گیر، تکان‌کاه، کمک فنر

۱ ۲  ۳  ۴ »
۶۰ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۱ از ۴۴۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰