در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

absorber (shock)

ضربه‌گیر، کوبه‌گیر، تکان‌کاه، کمک فنر

abstract a/

انتزاعی، نظری، عام، خلاصه، کوتاه شده، چکیده، فکر مجرد، اندیشه انتزاعی

abstraction

استخراج، جداسازی، تصفیه، انتزاع، تجدید، امر انتزاعی

abutment

تکیه گاه، کوله، دیوار جانبی

abyssopelagic

مغاکی - دریایی وابسته به دریای باز

« ۱  ۲ ۳  ۴ »
۴۸ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۲ از ۵۵۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰