در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

access point

نقطه دسترسی، نقطه دستیابی، نقطه ورود، محل دسترسی

access road

جاده دسترسی، راه دسترسی، راه اتصالی

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۳۶ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۴ از ۷۴۱ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰