در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

zone entry sign

تابلوی ورود به محدوده، تابلوی ورودی محدوده

zone exit sign

تابلوی خروج به محدوده، تابلوی خروجی محدوده

zone freight rate

نرخ کرایه‌ (بار) ناحیه‌ای، نرخ کرایه (بار) براساس ناحیه

zoning

ناحیه‌بندی، پهنه‌بندی، منطقه‌بندی، مقررات شهرسازی

zoning plan

طرح ناحیه‌بندی، طرح پهنه‌بندی

zoological

جانورشناختی، جانورشناسی، (مربوط به) جانوری

« ۱۱۰۸  ۱۱۰۹  ۱۱۱۰  ۱۱۱۱
۱۹ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۱۱۱۱ از ۱۱۱۱ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰