در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

absorber (shock)

ضربه‌گیر، کوبه‌گیر، تکان‌کاه، کمک فنر

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۶ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۴ از ۱۶۶۷ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰