در حال بارگذاری ...
abutment (bridge)
پایه کناری پل، کوله
92