در حال بارگذاری ...
absorption capacity
ظرفیت جذب
80