در حال بارگذاری ...
absorprance
میزان کشش، ضریب جذب
77