در حال بارگذاری ...
abrasion (resistance to)
مقاومت در برابر ساییدگی
48