در حال بارگذاری ...
abrasion
سایش، خراش، ساییدگی
46