در حال بارگذاری ...
abbreviation
اختصار، علامت اختصاری، مخفف سازی
34