در حال بارگذاری ...
"B" horizon
افق B (لایه‌ای از نیمرخ خاک که بیانگر موادی است که از لایه فوقانی افق A شسته شده و در آن انباشته می‌گردد.)
20