در حال بارگذاری ...
"A" horizon
افق A (فوقانی‌ترین لایه از افق خاک و شامل مواد آلی و معدنی است.)
19