در حال بارگذاری ...
accelerator (concrete setting)
تسریع‌کننده گیرش بتن، تندگیر کننده بتن
114