در حال بارگذاری ...
acceleration time
مدت زمان افزایش سرعت
112