در حال بارگذاری ...
acceleration noise
سروصدای شتاب‌گیری
110