در حال بارگذاری ...
acceleration delay
تأخیر شتاب‌گیری
108