در حال بارگذاری ...
acceleration
شتاب، سرعت‌گیری، تسریع
106