در حال بارگذاری ...
 • کتاب راهبردهای تحول ساختاری در صنعت ریل ایران

   

   

   

  مقدمه

   

  من فکر می کنم همه نیاز داریم چنین کتابی را بخوانیم و عمیقا درباره آن بیندیشیم . وقتی وعده می دهیم خط راه آهن به همه مراکز استان برسد ، یا وقتی فشار می آوریم قطاری مسافری با ضریب اشغال پایین به شهر ما بیاید ، یا وقتی جلوی واردات لکوموتیو را به بهانه ساخت داخل می گیریم ، یا وقتی منصب مدیرعاملی شرکت های دولتی را تبدیل به مناصب سیاسی می کنیم ، یا وقتی اختیار اداره لکوموتیو را به شرکت های حمل و نقل ریلی نمی دهیم ، یا وقتی زیربناهای ریلی را از شرکت راه آهن تفکیک می کنیم یا وقتی اختیار تنظیم قواعد بازی و داور بازی را به یکی از طرفین بازی می دهیم ، خوب است یک بار به پیام این کتاب بیندیشیم : در برابر منافعی که به دست می آوریم چه هزینه ای به کشور تحمیل می کنیم .

   

   

   

   

   

  نویسنده : علی نصیری اقدم (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

   

   

   
  نظرات کاربران