در حال بارگذاری ...
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مدیر عامل : آقای هابیل درویشی
شرح فعالیت :

مطالعه، طراحی، نظارت و ساخت راه آهن شهری تهران و حومه

آدرس شرکت : بزرگراه رسالت - نرسیده به بزرگراه باقری - مجتمع مترو
تلفن1 : 50 - 77244041
موقعیت : ایران تهران تهران
طرح : طلایی
تگ :
تهران مدیریتی ، حاکمیتی