در حال بارگذاری ...
شرکت حمل ونقل لنگربار
مدیر عامل : آقای محمدرضا پارسا
شرح فعالیت :

حمل و نقل جاده ای کالا

آدرس شرکت : بندر عباس - تقاطع سورو قدیم - جنب ایران خودرو - ساختمان سپید - طبقه چهارم
تلفن1 : ۳۴ - ۳۳۴۲۱۱۳۰ - ۰۷۶
تلفن2 : ۶۶۲۶۲۶۷ - ۰۹۱۲
فکس : ۳۳۴۲۷۷۳۵ - ۰۷۶
ایمیل : oyan.group@gmail.com
موقعیت : ایران هرمزگان بندرعباس
: سهامی خاص
طرح : طلایی
تگ :
بندرعباس حمل و نقل داخلی سهامی خاص