در حال بارگذاری ...
 • بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا (FBL )

  نام لاتین: FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LOADING

   

  بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا 
  (FBL  )

  FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LOADING

   

  بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبیق شرایط آن با مقررات متحدالشکل اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد تایید این اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا سندی است قابل معامله و دال بر تحویل کالا و حمل آن با استفاده از وسایل مختلف حمل از مبدأ تا مقصد تعیین شده است. بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت‌های زیر است:

   

  الف ـ تعهد می‌نماید به نام خود وسایل اجرای کامل حمل را از محل دریافت تا محل تحویل کالا طبق مندرجات بارنامه فراهم آورد.

  ب ـ فورواردر بر اساس مفاد و طبق شرایط بارنامه فیاتا مسئول عملکرد و غفلت اشخاصی که از خدمات آنها جهت اجرای قرارداد بر اساس بارنامه استفاده می‌کند، است.

  ج ـ فورواردر زمانی که بارنامه حمل ترکیبی فیاتا را صادر می‌کند، باید متوجه نکات ذیل باشد:

   

  - مطمئن شود که کالا به او یا نماینده یا شعبه‌اش تحویل و در ید اختیار او می‌باشد و دیگری چنین حقی بر کالا ندارد.

  - مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است.

  - مطمئن شود که جزئیات مندرج در سند با دستوراتی که او دریافت کرده، ‌مطابقت دارد.

  - مطمئن شود که کالا با صورت ظاهر صحیح و سالم و مطابق شرایط تحویل می‌باشد.

  - اطلاع دقیق از تعداد نسخ اصلی بارنامه داشته باشد.

   

  اعضای فیاتا می‌توانند به جای بارنامه دریایی (MARRINE BILL OF LADING) ، بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا صادر کنند مشروط بر اینکه اطلاعات اضافی در مورد بندر بارگیری ، بندر تخلیه و وسیله حمل دریایی در آن قید شود.

   

  - اسناد فیاتا

  - بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا  (FBL  )

  - گواهی رسید فیاتا  ( FCR )

  - گواهی حمل فیاتا  ( FCT )

  - رسید انبار فیاتا  ( FWR )

  - اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک  ( SDT )

  - دستور حمل فیاتا  ( FFI )

   

  بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا (FB )

  بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا  (FBL  )
  نظرات کاربران