در حال بارگذاری ...
 • تلافی

  راننده کامیونی برای صرف غذا و کمی استراحت وارد رستوران شد. دقایقی پس از این که او شروع به غذا خوردن کرد ، سه جوان موتور سیکلت سوار هم به رستوران آمدند و یک راست به سراغ میز راننده کامیون رفتند.

   

  بعد از چند دقیقه پچ پچ کردن ، اولی سیگارش را در استکان چای راننده خاموش کرد. راننده به او چیزی نگفت. دومی شیشه نوشابه را روی سر راننده خالی کرد و باز هم راننده سکوت کرد. وقتی راننده بلند شد تا صورتحساب رستوران را پرداخت کند ، نفر سوم به پشت او پا زد و راننده محکم به زمین خورد ، ولی باز هم ساکت ماند.

   

   

  دقایقی بعد از خروج راننده از رستوران یکی از جوان ها به صاحب رستوران گفت :
  (چه آدم بی خاصیتی بود ، نه غذا خوردن بلد بود ، نه حرف زدن و نه دعوا کردن.)

  صاحب رستوران جواب داد :
  (از همه بدتر رانندگی بلد نبود ، چون وقتی داشت دنده عقب می رفت ، ۳ تا موتور نازنین را له کرد و رفت !!!)
   
   


  | شناسه مطلب: 29489
  داستان  نظرات کاربران