در حال بارگذاری ...
 • کتاب حمل و نقل با رویکرد اقتصادی و بازرگانی

   

   

   

   

   

   

  ترجمه و تالیف : دکتر رضا علیخانی کوشکک - دکتر محمد حجارزاده

  ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی

   

  سخنی با خوانندگان :

  در جامعه جهانی یکپارچه و به هم پیوسته صنعتی و تجاری کنونی صنعت حمل و نقل در هر کشور بیانگر وضعیت ، اقتصادی توسعه ، صنعتی ، اجتماعی امنیتی دفاعی و حتی سیاسی کشورها محسوب می گردد به نحوی که این صنعت را باید یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی نظامی فرهنگی و اجتماعی جوامع به شمار آورد .

  امروزه اهمیت حمل و نقل چنان است که اندیشمندان اقتصادی دنیا معتقدند اگر در آغاز قرن بیست و یکم کشورهای توسعه نیافته به این صنعت توجه لازم را نداشته باشند ، رشد و توسعه این کشورها به حداقل خواهد رسید بخش حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم در چرخه تولید و مصرف هر کشور محسوب می گردد بعضی از محققان توسعه این بخش را منوط به رشد صنعت و برخی دیگر رشد صنعت را منوط به توسعه حمل و نقل می دانند .

  بنابراین صنعت حمل و نقل هر کشور مبین میزان توسعه اقتصادی و رشد صنعتی آن کشور است از دیدگاه کلان اصولاً تسهیلاتی که سیستم های حمل و نقلی فراهم می آورند ، موجب می شود تا واحدهای تولیدی و خدماتی به جای استقرار در یک نقطه امکان استقرار در نقاط و مناطق مختلف را به دست آورند و به این ترتیب هر یک از شعبات تولیدی در هر منطقه قسمتی از یک محصول معین را با برخورداری از مزایای منطقه ای و طبعاً با دست یابی به کارآیی اقتصاد مقیاس تولید کنند ، این امر موجب می شود تا زمینه های لازم در راستای جهانی شدن اقتصاد و تجارت فراهم شود .

  این مجموعه عظیم و گسترده که جریان کالا و مسافر را در زنجیره تأمین داخلی و بین المللی بر عهده دارد ، از تنوع فراوانی برخوردار بوده و متشکل از ارکان عدیده در سطوح به هم پیوسته است که کارایی و اثر بخشی کل سیستم منوط به هدایت و مدیریت یکپارچه مجموعه است .

  شناخت کارشناسی از شبکه به هم پیوسته حمل و نقل و نقش آن در لجستیک اقتصادی ، شیوه ها و اجزای سیستم حمل ونقل مدل ها و تکنیک های کاربردی منابع حمل و نقل داخلی و جهانی و در نهایت علم مدیریت حمل و نقل است بنابراین در راستای نیل به هدف مزبور و اشاعه دانش مدیریت حمل و نقل در شبکه تجاری و اقتصادی تلاش گردید تا با ترجمه و تدوین مجموعه ای گامی هرچند ناچیز در جهت ایجاد شناخت نقش و اهمیت حمل و نقل در شبکه تجاری و اقتصادی ارکان این صنعت و بسترهای مطلوب عملکرد آن در جامعه جهانی برداشته شود . از آن جایی که در حال حاضر اکثر منابع علمی موجود در کشور از منظر عمرانی و زیر ساختی به مقوله حمل و نقل پرداخته اند لیکن در این مجموعه سعی شده است از دریچهای دیگر یعنی ابعاد مدیریتی و سیستمی به این موضوع پرداخت شود .

   
  نظرات کاربران