در حال بارگذاری ...
 • کتاب مدیریت زنجیره تامین بین الملل و واردات

   

   

   

   

   

  نویسندگان : وحید ناصحی فر - سعید عسکری ماسوله - مهناز لاری  

  ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  در گذشته مدیریت زنجیره تامین Supply Chain Management  SCM با عناوینی نظیر مدیریت عملیات و مدیریت لجستیک معرفی می گردید .
  لجستیک ، دانش جابجایی فیزیکی کالا بوده و مدیریت زنجیره تامین دانش جابجایی فیزیکی کالا در کل زنجیره تامین ، بصورت یکپارچه و با در نظر گرفتن مدیریت اطلاعات و مدیریت مالی است .
  مدیریت زنجیره تامین بین الملل با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی به دنبال تولید و فروش کالا در سطح بین المللی و در مجموعه ای از کشورها است .
  مدیریت زنجیره تامین با دنبال نمودن استراتژی های برون سپاری ، مکان یابی و ... له دنبال لجستیک ناب (به دور از اتلاف و اقتصادی) و چابک (خلاقانه و سریع) است .
  برنامه ریزی SCM ، مدیریت موجودی ، پیش بینی تقاضا ، پردازش سفارشات ، مدیریت زنجیره تامین الکترونیک ، مدیریت زنجیره تامین سبز و... به سرکت ها در کاهش هزینه ها و دستیابی به مزیت رقابتی ، کمک می نماید .
  مدیریت واردات به عنوان یکی از اجزا SCM  شامل دانش و مهارت های مختلفی بوده که به شرکت های تولیدی و تجاری کمک می نماید تا مسیر تامین کالا و مواد اولیه را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر ، طی نمایند .
  مدیریت واردات شامل دانش و مهارت های مختلفی بوده که مدیریت خرید ، شناخت اسناد بازرگانی ، روش های پرداخت ، اعتبار اسنادی و اینکوترمز ، شناخت گمرک ، شناخت سازمان های بازرگانی ، واردات نقدی ، واردات در شرایط تحریم و شناخت منطقه آزاد تجاری ، از این نوع بوده که در کتاب به آن پرداخته شده است .

  فهرست مطالب

  بخش اول : مدیریت زنجیره تامین بین الملل

  فصل اول - کلیات مدیریت زنجیره تامین
  فصل دوم - مدیریت زنجیره تامین بین المللی
  فصل سوم - برنامه ریزی زنجیره تامین
  فصل چهارم - طراحی زنجیره تامین
  فصل پنجم - مدیریت زنجیره تامین سبز
  فصل ششم - مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
  فصل هفتم - سیستم اطلاعات زنجیره تامین
  فصل هشتم - مدیریت زنجیره تامین بین الملل و واردات
  فصل نهم - پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین
  فصل دهم - مباحث نوین و مثال های کاربردی در زنجیره تامین

  بخش دوم : واردات

  فصل یازدهم - مدیریت واردات
  فصل دوازدهم - مدیریت خرید
  فصل سیزدهم - اسناد بازرگانی
  فصل چهاردهم - اعتبار اسنادی و اینکوترمز
  فصل پانزدهم - گمرک و سازمان های بازرگانی
  فصل شانزدهم - واردات نقدی و تجارت متقابل
  فصل هفدهم - منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه تجاری
  نظرات کاربران