در حال بارگذاری ...
 • عکس العمل مهمانداران در صورت مرگ یک مسافر در هواپیما

  شرکت بریتیش ایرویز با آموزش کارکنان خود ، به آنها توصیه کرده که با نهایت احترام با شخص متوفی رفتار کنند . آنها باید جسد را به خلوت ترین بخش هواپیما برای مثال بخش فرست کلاس انتقال دهند و سپس به تسکین غم و اندوه همراهان مسافر بپردازند .

  شاید کسی توقع نداشته باشد که در سفری برای تعطیلات ، هنگامی که هواپیما در حال پرواز است ، مرگ به سراغ اش بیاید . اما مرگ مسئله ای گریزناپذیر است .

  در صورت بروز چنین مسئله ای ، مهمانداران هواپیما آموزش های لازم را دیده اند تا هرچه سریعتر بدن شخص متوفی را از نظر دیگر مسافران پنهان کنند .

  هواپیمایی سنگاپور ، در صورت بروز چنین حادثه ای ، قفسه های مخصوص نگهداری جسد را تعبیه کرده است . البته امکان انجام این کار بستگی به شلوغی هواپیما و تعداد مسافران نیز دارد . در صورت ازدحام،شخص متوفی را با پتویی پوشانده و تا آخر سفر به همین حالت باقی خواهد ماند .

  اگر این حادثه اندکی پس از بلند شدن هواپیما اتفاق بیافتد ، هواپیما می تواند برای انتقال جسد دوباره به فرودگاه بازگردد .

  شرکت "بریتیش ایرویز" با آموزش کارکنان خود ، به آنها توصیه کرده که با نهایت احترام با شخص متوفی رفتار کنند . آنها باید جسد را به خلوت ترین بخش هواپیما برای مثال بخش "فرست کلاس" انتقال دهند و سپس به تسکین غم و اندوه همراهان مسافر بپردازند .

  در "رایان ایر" فضاهای مختلف هواپیما درصورت بروز چنین حادثه ای بیمه هستند و در صورت نیاز امکان فرود اضطراری خواهد بود .

  سخنگوی هواپیمایی "کانتاس" می گوید : "مرگ های ناگهانی در این هواپیما به ندرت اتفاق افتاده و در صورت لزوم ، مهمانداران ، آموزش های لازم برای رعایت احترام به شخص متوفی ، دیده اند ."

  اغلب اوقات در اکثر شرکت های هواپیمایی ، در صورت بروز مرگ های ناگهانی معمولا هواپیما به مسیر خود ادامه می دهد .

  در برخی موارد ، مسافران تا خارج کردن جسد ، نمی توانند پیاده شوند .

  در سال ۲۰۰۷ ، خانم ۷۰ ساله ای در بریتیش ایرویز ، دهلی نو - لندن جان باخت و از قسمت اکونومی به فرست کلاس انتقال یافت . مسافر صندلی کنار شخص متوفی که متوجه تکان های غیر عادی و ارادی مسافر کناری شد ، هنگامی که فهمید او مرده بسیار شوکه شد .

  مهمانداران هواپیما در صورت بروز حادثه برای همکارانشان نیز آموزش لازم را دیده اند . در سال ۲۰۰۹ خلبان هواپیمای – بروکسل به نیوآرک - بر اثر حمله قلبی فوت شد و دستیاران او ۲۴۷ مسافر را به سلامتی به مقصد رساندند .
  نظرات کاربران