در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

access point

نقطه دسترسی، نقطه دستیابی، نقطه ورود، محل دسترسی

access road

جاده دسترسی، راه دسترسی، راه اتصالی

access to driveway (droppes kerb)

دسترسی به ورودی ملک از محل جدول کوتاه، دسترسی به مسیر فرعی (جاده اختصاصی) از محل جدول کوتاه

accessory

اضافی، فرعی، بدکی، ثانویه، لوازم، ضمایم

accident

تصادف، اتفاق، پیشامد، رویداد، حادثه، تصادم، سانحه

accident (fatal)

تصادف منجربه مرگ، تصادف منجر به فوت، تصادف فوتی

accident (one - vehicle)

تصادف تک وسیله‌ای (تصادفی که در آن تنها یک وسیله نقلیه شرکت دارد.)

« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۶۰ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۳ از ۴۴۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰