در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

access to driveway (droppes kerb)

دسترسی به ورودی ملک از محل جدول کوتاه، دسترسی به مسیر فرعی (جاده اختصاصی) از محل جدول کوتاه

accessory

اضافی، فرعی، بدکی، ثانویه، لوازم، ضمایم

accident

تصادف، اتفاق، پیشامد، رویداد، حادثه، تصادم، سانحه

accident (fatal)

تصادف منجربه مرگ، تصادف منجر به فوت، تصادف فوتی

accident (one - vehicle)

تصادف تک وسیله‌ای (تصادفی که در آن تنها یک وسیله نقلیه شرکت دارد.)

accident area

منطقه تصادف،‌ منطقه برخورد، منطقه وقوع تصادف

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۴۸ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۴ از ۵۵۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰