در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

zone (restricted)

ناحیه محدوده‌شده، ناحیه ممنوعه، منطقه منع عبورومرور

« ۱۶۶۴  ۱۶۶۵ ۱۶۶۶  ۱۶۶۷ »
۱۶ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۱۶۶۵ از ۱۶۶۷ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰