در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

young

جوان، کم‌ سن و سال، نوخاسته، بی‌تجربه، خام، تازه‌کار

zenith

سمت‌الرأس، اوج، نقطه اوج

zigzag

پرپیچ‌وخم (راه)، پیچ‌پیچ، مارپیچ، زیگزاگ، خط شکسته

zigzag road

راه پیچ در پیچ، راه پرپیچ‌وخم

zonal

منطقه‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌بندی شده، (مربوط به) منطقه

zone

ناحیه، حوزه، محدوده، طبقه‌بندی کردن، به منطقه مخصوصی اختصاص دادن

« ۱۶۶۲  ۱۶۶۳  ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ »
۱۶ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۱۶۶۴ از ۱۶۶۷ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰