در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

zoning

ناحیه‌بندی، پهنه‌بندی، منطقه‌بندی، مقررات شهرسازی

zoning plan

طرح ناحیه‌بندی، طرح پهنه‌بندی

zoological

جانورشناختی، جانورشناسی، (مربوط به) جانوری

« ۲۲۱۹  ۲۲۲۰  ۲۲۲۱  ۲۲۲۲
۷ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۲۲۲۲ از ۲۲۲۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰