در حال بارگذاری ...
 
 
لغت توضیح

abbreviation

اختصار، علامت اختصاری، مخفف سازی

« ۱  ۲ ۳  ۴ »
۱۲ از ۲۶۶۵۹ نتیجه
۲ از ۲۲۲۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰