در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کاهش تولید اتوبوس

کاهش تولید اتوبوس

در این مدت تولید انواع اتوبوس در پیشرو دیزل آسیا با کاهش 3/73 درصدی از 15 دستگاه در ...