در حال بارگذاری ...
دولت خدمتگزار یا دولت فرصت پرداز

دولت خدمتگزار یا دولت فرصت پرداز

به گزارش پرتال حمل و نقل ، در بخش دوم مصاحبه پیرامون حقوق شهروندی با دکتر پشت مشهدی ...

سخنرانی ها و افتتاحیه ها,عمومی |

صفحه  1  از  1579