در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
راه شریانی درجه یک

راه شریانی درجه یک

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی وسائل نقلیه موتوری ...

انواع راه |

شاهراه

شاهراه

شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصا برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و با ...

انواع راه |

راه شریانی درجه دو

راه شریانی درجه دو

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی و دسترسی وسائل نقلیه ...

انواع راه |

راه

راه

کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد شامل : تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه را ...

انواع راه |

راه عمومی

راه عمومی

به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم استفاده می شود.

انواع راه |

راه محلی

راه محلی

راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسائل نقلیه و عابران پیاده، با ...

انواع راه |

آزادراه

آزادراه

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 ...

انواع راه |

بزرگراه (راه اصلی چهار خطه)

بزرگراه (راه اصلی چهار خطه)

بزرگراه راهی است که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا است و در هر سمت حرکت حداقل ...

انواع راه |