در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
راه عمومی

راه عمومی

به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم استفاده می شود.


راه محلی

راه محلی

راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسائل نقلیه و عابران پیاده، با ...


آزادراه

آزادراه

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 ...


« ۴۱۱  ۴۱۲  ۴۱۳  ۴۱۴
۶ از ۶۶۱۴ نتیجه
۴۱۴ از ۴۱۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰