در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
منطق ماشین دودی

منطق ماشین دودی

وقتی بچه بودم، منزلمان در شهرری (زیارتگاه حضرت عبدالعظیم) بود و آن وقت ها قطار راه ...