در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  راه شریانی درجه یک

  راه شریانی درجه یک

  معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی وسائل نقلیه موتوری ...


  شاهراه

  شاهراه

  شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصا برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و با ...


  راه شریانی درجه دو

  راه شریانی درجه دو

  معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی و دسترسی وسائل نقلیه ...


  راه

  راه

  کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد شامل : تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه را ...


  راه عمومی

  راه عمومی

  به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم استفاده می شود.


  راه محلی

  راه محلی

  راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسائل نقلیه و عابران پیاده، با ...


  آزادراه

  آزادراه

  آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 ...