همکاری راه آهن و وزارت دفاع در راستای توسعه حمل ‌و نقل ریلی

           
مطالب مرتبط

چالش های استفاده از حمل و نقل ریلی

چالش های استفاده از حمل و نقل ریلی

       

|

افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت خطوط ریلی تا پایان سال ۱۴۰۰

افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت خطوط ریلی تا پایان سال ۱۴۰۰

سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بار بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی در سال ۹۹ دو برابر شده است . تا سال آینده در مسیرهایی که مراکز تولید بار است و ریل داریم ، از سهم ۱۵ درصدی برای ریل در کل کشور استفاده می‌کنیم .

|

تحقق خودکفایی واقعی در صنعت ریلی با حمایت وزیر راه و نظر مساعد وزیر دفاع

تحقق خودکفایی واقعی در صنعت ریلی با حمایت وزیر راه و نظر مساعد وزیر دفاع

طی مذاکرات مفصل با معاونان وزارت دفاع در بخش‌های زیرساخت ، ناوگان ، علائم ، ارتباطات و سیگنالینگ بستر مهیایی در صنایع دفاعی کشور وجود دارد که ما در اداره صنعت ریلی به اقتصاد پایدار می‌رساند .

|

مشکلات ما در کشور نبود پول و اعتبار نیست

مشکلات ما در کشور نبود پول و اعتبار نیست

       

|

رئیس جمهور هفتگی پروژه های راه آهن را پیگیری می کند

رئیس جمهور هفتگی پروژه های راه آهن را پیگیری می کند

       

|