تقاضای بیش از ۸۷۰۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی از سوی بخش خصوصی واقعی

           
مطالب مرتبط

ضرورت ارائه خدمات الکترونیک توسط دستگاه‌ها برای حذف مراجعات اجباری مردم

ضرورت ارائه خدمات الکترونیک توسط دستگاه‌ها برای حذف مراجعات اجباری مردم

در راستای توسعه مبتنی بر اصول حمل و نقل پایدار ، مقرر شد ، شرکت راه‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران امور مربوط به برقی‌‌کردن راه‌‌آهن و همچنین بهسازی و نوسازی ناوگان ریلی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ...

|

نشست صمیمانه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با مدیران بانک‌های کشور

نشست صمیمانه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با مدیران بانک‌های کشور

در شرکت راه آهن ، یک زیست بوم سرمایه‌گذاری تدوین شده که در این زیست بوم ، دو نقش برای پیشرفت صنعت حمل و نقل ریلی تعریف شده است . نقش نخست برای شرکت راه آهن است تا به عنوان تسهیل‌گر از جانب دولت ، تسهیلات لازم به بخش خصوصی ارایه نماید و نقش دوم ، به عنوان سرمایه پذیر است تا به ...

|

رونمایی از نخستین موتور ملی دوگانه‌سوز لکوموتیو در شرکت دیزل سنگین ایران

رونمایی از نخستین موتور ملی دوگانه‌سوز لکوموتیو در شرکت دیزل سنگین ایران

موفق شدیم با بسته‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی فرصت‌هایی را برای سرمایه گذاری اقتصادی در شبکه و ناوگان ریلی فراهم کنیم . این اقدام باعث تقاضاهای متعدد بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری شد که بخشی در حال انجام و بخشی در حال انعقاد تفاهم نامه و قرارداد است ضمن این که ...

|

دعوت از شرکت‌های دانش بنیان برای مشارکت در طرح‌های مرکز جهادی پیشرفت راه آهن

دعوت از شرکت‌های دانش بنیان برای مشارکت در طرح‌های مرکز جهادی پیشرفت راه آهن

از شرکت‌های دانش بنیان و قطعه سازان صنعت حمل و نقل ریلی کشور دعوت به عمل می آوریم تا به منظور خودکفایی در این صنعت ، با مرکز جهادی پیشرفت راه آهن ، مشارکت و همکاری کنند .

|

حجم انتقال کالا در جاده های کشور نشان از اقتصاد فعال است

حجم انتقال کالا در جاده های کشور نشان از اقتصاد فعال است

       

|