راه آهن در پی ارتقاء ایمنی و افزایش سرعت سیر قطارها

           
مطالب مرتبط

برگزاری اولین همایش اتصال کارآمد ریل – بندر در تهران

برگزاری اولین همایش اتصال کارآمد ریل – بندر در تهران

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور بندی و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه « اولین همایش اتصال کارآمد ریل – بندر » در روز ...

|

فعالیت مرکز تعمیرات و نوسازی ناوگان ریلی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه

فعالیت مرکز تعمیرات و نوسازی ناوگان ریلی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه

برای نخستین بار تبصره ۱۸ در سال ۹۷ در قانون بودجه در نظر گرفته شد و در سال ۹۸ نیز در قانون بودجه مصوب شد و با توجه به بودجه پیشنهادی دولت این تبصره همچنان در بودجه سال ۹۹ پایدار خواهد بود .

|

فرمانده بسیج ادارات گام دوم انقلاب را تشریح می کند

فرمانده بسیج ادارات گام دوم انقلاب را تشریح می کند

       

|

اتوبوس ریلی به جمع خانواده ناوگان ریلی پیوست

اتوبوس ریلی به جمع خانواده ناوگان ریلی پیوست

       

|

با برنامه ای مدون باید به دنبال افزایش سهم ریل باشیم

با برنامه ای مدون باید به دنبال افزایش سهم ریل باشیم

       

|