انجمن مهندسی دریایی بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی را برگزار می کند

       
مطالب مرتبط

انجمن مهندسی دریایی ایران به دنبال تقویت رابطه صنعت و دانشگاه است

انجمن مهندسی دریایی ایران به دنبال تقویت رابطه صنعت و دانشگاه است

       

|

انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

این طرح در قالب کمیته های مدیریت و ساماندهی سواحل استانها که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس نتایج مستخرج طرح مدیریت یکپارچه سواحل در کشور در حال اجراست .

|

الحاق شناور ۱۵۸ نفره ساخت داخل به ناوگان مسافری دریایی استان هرمزگان

الحاق شناور ۱۵۸ نفره ساخت داخل به ناوگان مسافری دریایی استان هرمزگان

در صورت تأمین منابع مالی لازم به شناورسازی های استان به منظور وارد نمودن مواد اولیه و تجهیزات ، روند نوسازی ناوگان مسافری و گردشگری دریایی استان سرعت بیشتری خواهد گرفت .

|

حمایت همه جانبه سازمان بنادر و دریانوردی از توسعه صنایع دریایی کشور

حمایت همه جانبه سازمان بنادر و دریانوردی از توسعه صنایع دریایی کشور

اگر هر یک از اجزای ارگان‌های دریایی کشور دچار مشکل شوند سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند شرایط تسهیل امور را فراهم و با ابزار و قوانین مربوطه در این راستا نقش آفرینی کند .

|

قرارداد اپراتوری با شرکت هندی مشابه قرارداد اپراتوری با بخش خصوصی در سایر بنادر

قرارداد اپراتوری با شرکت هندی مشابه قرارداد اپراتوری با بخش خصوصی در سایر بنادر

در همه بنادر شاهد فعالیت بخش خصوصی داخلی در قالب قرارداد اپراتوری هستیم و باید بدانیم که برای اولین بار است که در چابهار بخش خصوصی خارجی در قالب اپراتوری ورود کرده است .

|