ویژگی‌های راه آهن میانه - بستان آباد

           
مطالب مرتبط

زیبایی‌های راه آهن میانه - بستان آباد

زیبایی‌های راه آهن میانه - بستان آباد

       

|

آئین افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد

آئین افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد

       

|

ایجاد زیرساخت ها برای افزایش رفاه مردم از وظیفه های مهم دولت

ایجاد زیرساخت ها برای افزایش رفاه مردم از وظیفه های مهم دولت

افزایش مسیر ریلی از ۱۱ هزار کیلومتر به ۱۴ هزار کیلومتر حرکت بسیار خوبی در کشور است و بسیارخوشحالم که چندین استان در کشور طی این سال ها به راه آهن سراسری وصل شده اند .

|

اعزام نخستین قطار حامل خانواده شهدا از بستان آباد به مشهد الرضا

اعزام نخستین قطار حامل خانواده شهدا از بستان آباد به مشهد الرضا

مسیر ریلی میانه - بستان آباد به طول ۱۳۲ کیلومتر ، با حضور رئیس جمهوری ظهر روز چهارشنبه افتتاح شد و با بهره برداری از این پروژه ریلی ، ۱۱۴ کیلومتر از مسیر ریلی تهران - تبریز کاهش یافت .

|

اینفوگرافیک راه آهن میانه - بستان آباد

اینفوگرافیک راه آهن میانه - بستان آباد

         

|