رویکرد ستاد توسعه فناوری های حمل و نقل پیشرفته به بومی سازی حمل و نقل هوشمند

           
مطالب مرتبط

نقشه راه حمل و نقل هوشمند

نقشه راه حمل و نقل هوشمند

       

|

جابجایی هوشمند و حمل و نقل شهری

جابجایی هوشمند و حمل و نقل شهری

       

|

امضا تفاهم‌نامه‌ بهره برداری از سامانه تماس اضطراری

امضا تفاهم‌نامه‌ بهره برداری از سامانه تماس اضطراری

سامانه تماس اضطراری یا e-call ، سامانه‌ای است که در کشورهای پیشرفته ، برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی توسعه پیدا کرده است و ایرانسل این سامانه را به سامانه هوشمند مدیریت ناوگان خود اضافه خواهد کرد .

|

شناسایی و گسترش زیست بوم حمل و نقل هوشمند

شناسایی و گسترش زیست بوم حمل و نقل هوشمند

       

|

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در پی گسترش هوشمندسازی حمل و نقل

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در پی گسترش هوشمندسازی حمل و نقل

       

|