برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای توسعه راه های روستایی

           
مطالب مرتبط

شناسایی و بهسازی راه‌های روستایی اولویت‌دار استان لرستان

شناسایی و بهسازی راه‌های روستایی اولویت‌دار استان لرستان

لرستان از ۸ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه برخوردار است که هزار و ۸۰۰ کیلومتر از این میزان به صورت آزادراه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی و چهار هزار و ۱۶۷ کیلومتر راه روستایی آسفالته است همچنین هزار و ۱۱۸ کیلومتر راه روستایی شوسه و هزار و ۱۱ کیلومتر خاکی است .

|

دعوت از رانندگان ناوگان باری جهت حمل ۵۰ هزار سرویس کالاهای کشاورزی از مبداء خوزستان

دعوت از رانندگان ناوگان باری جهت حمل ۵۰ هزار سرویس کالاهای کشاورزی از مبداء خوزستان

از ابتدای سال جاری ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتن محصولات کشاورزی ، دامی و مواد غذایی به عنوان ضروری ترین کالاهای مورد نیاز مردم در کشور حمل شده است که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .

|

لزوم خدمات دهی مجتمع های خدماتی بین راهی گلستان با رعایت موازین بهداشتی

لزوم خدمات دهی مجتمع های خدماتی بین راهی گلستان با رعایت موازین بهداشتی

در طول ۵ هزار کیلومتر از راه های استحفاظی استان گلستان ۱۷ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فعالیت دارند .

|

گام های استوار برای تداوم ساخت راه های فرعی و روستایی استان گلستان

گام های استوار برای تداوم ساخت راه های فرعی و روستایی استان گلستان

در حال حاضر در استان گلستان ۳۵۱۳ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۲۷۰۰ کیلومتر آسفالته و الباقی شوسه و خاکی هستند .

|

۶۴۶ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی  بار سیستان و بلوچستان واجد شرایط طرح نوسازی

۶۴۶ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی بار سیستان و بلوچستان واجد شرایط طرح نوسازی

در حال حاضر تعداد کل ناوگان باری فعال استان ۶۶۸۰ دستگاه با متوسط عمر ۱۳ و نیم سال است که معادل ۱۰ درصد آن مشمول طرح نوسازی می شود .

|