شرکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه لجستیک ، پایانه ها و زنجیره تامین چه می گویند

           
مطالب مرتبط

نگاهی به پنجمین نمایشگاه لجستیک ، پایانه‌ها و زنجیره تامین

نگاهی به پنجمین نمایشگاه لجستیک ، پایانه‌ها و زنجیره تامین

       

|

لزوم حضور ایران در زنجیره های تامین جهانی

لزوم حضور ایران در زنجیره های تامین جهانی

       

|

فعالیت قطارهای باری برنامه‌ای در بنادر با رقابت‌پذیر شدن زنجیره تأمین ریلی

فعالیت قطارهای باری برنامه‌ای در بنادر با رقابت‌پذیر شدن زنجیره تأمین ریلی

ایجاد یک ساختار حاکمیتی شفاف جهت ارتقای عملکرد ریل-بندر از طریق هماهنگی بین عوامل موثر در زنجیره تامین حداقل انتظار بخش غیردولتی است که باید در اسرع وقت به آن پاسخ داده می‌شد ، با انجام این مانور مسیر «ایجاد یک مرکز هماهنگی کارا برای برنامه‌ریزی روزانه و تهیه جدول زمان‌بندی ...

|

تحقق شعار رونق تولید با استفاده از تکنولوژی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره تامین

تحقق شعار رونق تولید با استفاده از تکنولوژی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره تامین

استفاده از توان و تکنولوژی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره تامین و ایجاد پارک های لجستیکی و حمل و نقل می تواند در تحقق شعار سال نقش بسزائی ایفا نماید .

|

۵ پیشنهاد برای بهبود رویکردهای بندری و دریایی

۵ پیشنهاد برای بهبود رویکردهای بندری و دریایی

بنادر به عنوان تامین کننده عمده مشاغل ، نه تنها به عملکرد اقتصادی بلکه به بهبود وضعیت اجتماعی کشور کمک می کنند و از جهت اقتصاد ملی برای حمایت از فعالیت های اقتصادی در کشور نیز بسیار مهم هستند چرا که در سنتی ترین حالت فعالیت خود ، به عنوان یک ارتباط مهم بین حمل و نقل دریایی به ...

|