باروان بستری برای پیوند عناصر حمل و نقل جاده ای

           
مطالب مرتبط

ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کالا

ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کالا

این گونه شرکت های هوشمند در قالب یک شرکت حمل و نقل بین شهری کالا دارای مجوزهای توأمان فعالیت سراسری و بازارگاه الکترونیکی حمل بار و احراز شرایط و الزامات فعالیت مندرج در این ضوابط تشکیل می شود .

|

پیاده سازی بارنامه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای توسط شرکت های دانش بنیان

پیاده سازی بارنامه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای توسط شرکت های دانش بنیان

       

|

هشت درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به حوزه حمل و نقل جاده ای است

هشت درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به حوزه حمل و نقل جاده ای است

       

|

برنامه کاوش - حمل و نقل در جاده ها

برنامه کاوش - حمل و نقل در جاده ها

       

|

زیرساخت های الکترونیکی در حوزه حمل و نقل جاده ای ، پنجره ای به سمت بهره وری

زیرساخت های الکترونیکی در حوزه حمل و نقل جاده ای ، پنجره ای به سمت بهره وری

به گزارش پرتال حمل و نقل ، در بخش جاده ای بازیگران متعددی وجود دارد که با پیوند دادن آنها در زیرساخت های الکترونیکی می توان در راه بهره وری قدم برداشت ، مجموعه باروان مدعی ایجاد چنین ...

|