به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری در راه آهن هستیم

           
مطالب مرتبط

تشریح برنامه‌های آموزشی ‌شرکت راه‌آهن در سال ۹۸

تشریح برنامه‌های آموزشی ‌شرکت راه‌آهن در سال ۹۸

شرکت‌هایی که مجری برگزاری دوره‌های آموزشی راه‌آهن هستند ، سطح‌بندی و ارزیابی شدند و اقداماتی نیز برای ارتقای سطح زبان‌های خارجی کارشناسان و مدیران در نظر گرفته‌ شده است که بر اساس یک مدل بین‌المللی تلاش خواهد شد ، با استفاده از توان مدرسین زیان داخلی، زبان‌های خارجی ...

|

راه آهن خواف - هرات موجب رونق ترانزیت ریلی کالا می شود

راه آهن خواف - هرات موجب رونق ترانزیت ریلی کالا می شود

           

|

افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت بلیت راه آهن

افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت بلیت راه آهن

       

|

عرضه بسته های مشوق برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

عرضه بسته های مشوق برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

در حوزه ریلی نرخ بازدهی مناسبی را طراحی کرده ایم که معادل نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه ۲ درصد اضافی است که آن را به عنوان کف بازدهی سرمایه گذاری در این بخش تضمین کرده ایم .

|

باید به دنبال ارتفا بهره وری و افزایش سهم ریل از حمل و نقل کالا و مسافر باشیم

باید به دنبال ارتفا بهره وری و افزایش سهم ریل از حمل و نقل کالا و مسافر باشیم

       

|