انعقاد 900 میلیارد تومان قرارداد در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی

           
مطالب مرتبط

احداث ۵۹ کیلومتر خط فرعی برای اتصال مراکز بار به شبکه ریلی طی سال جاری

احداث ۵۹ کیلومتر خط فرعی برای اتصال مراکز بار به شبکه ریلی طی سال جاری

برخی از کارخانجات صنعتی و تولیدی با خطوط ریلی فاصله چندانی ندارند ، لذا برای تسریع در اتصال این مراکز به شبکه ریلی گرفته ایم برای تسهیل در بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصولات تولیدی این مراکز ، ۵۹ کیلومتر انشعابات فرعی امسال به خطوط اصلی متصل شود .

|

تشریح برنامه‌های آموزشی ‌شرکت راه‌آهن در سال ۹۸

تشریح برنامه‌های آموزشی ‌شرکت راه‌آهن در سال ۹۸

شرکت‌هایی که مجری برگزاری دوره‌های آموزشی راه‌آهن هستند ، سطح‌بندی و ارزیابی شدند و اقداماتی نیز برای ارتقای سطح زبان‌های خارجی کارشناسان و مدیران در نظر گرفته‌ شده است که بر اساس یک مدل بین‌المللی تلاش خواهد شد ، با استفاده از توان مدرسین زیان داخلی، زبان‌های خارجی ...

|

راه آهن خواف - هرات موجب رونق ترانزیت ریلی کالا می شود

راه آهن خواف - هرات موجب رونق ترانزیت ریلی کالا می شود

           

|

افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت بلیت راه آهن

افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت بلیت راه آهن

       

|

به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری در راه آهن هستیم

به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری در راه آهن هستیم

       

|