مشروح نشست مدیران راه آهن ترکیه و ایران

           
مطالب مرتبط

تشریح برنامه های شرکت راه آهن برای افزایش سفرهای ریلی

تشریح برنامه های شرکت راه آهن برای افزایش سفرهای ریلی

ارتقا کیفیت خدمات ایستگاهی و قطارهای مسافری از مهم ترین سیاست های راه آهن است تا مسافران بیشتری برای سفرهای خود از قطار استفاده کنند زیرا ایمنی ، ارزان بودن و مصرف انرژی کمتر ویژگی مهم حمل و نقل ریلی است .

|

بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود

بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود

       

|

ایران آماده ساخت سریع خط ریلی شلمچه تا بصره است

ایران آماده ساخت سریع خط ریلی شلمچه تا بصره است

       

|

سخنرانی مدیرعامل راه آهن سوریه

سخنرانی مدیرعامل راه آهن سوریه

       

|

دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در عملیات اجرایی راه آهن خواف - هرات

دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در عملیات اجرایی راه آهن خواف - هرات

پیشرفت فیزیکی روسازی این خط ریلی در داخل ایران بیش از ۸۸ درصد است و ۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری آن انجام شده که در حال حاضر عملیات تکمیلی نصب خطوط ایستگاهی در دست انجام است .

|